Szlakiem Ekologii

szlakiem ekologiiProjekt „Szlakiem ekologii” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie zachodniopomorskim oraz ich nauczycieli, odpowiedzialnych za przekazywanie wiedzy o środowisku i ekologii. Projekt korzysta z dorobku, doświadczeń i oferty istniejących w regionie ośrodków edukacji ekologicznej. Promuje ich działalność związaną z ochroną środowiska i prezentuje zrealizowane projekty ekologiczne.

W ramach projektu wydana została publikacja książkowa i płyta DVD, które będą stanowiły informator dla dzieci, a zarazem pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. Na ich podstawie nauczyciel i dzieci będą mogli zaplanować wycieczkę i zajęcia praktyczne w ramach edukacji ekologicznej w szkołach. Oprócz roli edukacyjnej, publikacja i płyta DVD będą służyły promocji samych ośrodków edukacji ekologicznej. Aby skutecznie zrealizować projekt, Polska Fundacja Ekologiczna przeprowadziła wstępne rozmowy na temat projektu z ośrodkami edukacji ekologicznej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu, deklarując jednocześnie współpracę merytoryczną.

 

 

 

Box zaproszenie do VI edycji