Posadź swoje drzewko

silesiaAkcja "Posadź swoje drzewko" została zainicjowana w 1991 roku i do chwili obecnej koordynowana jest przez Fundację Ekologiczną "Silesia". W pierwszych latach jej trwania miała charakter planowanego nasadzenia drzew i krzewów wokół szkół, głównie w celu poprawy walorów estetycznych. Aktualnie jest akcją tworzenia różnego typu ogrodów. Biorą w niej udział przede wszystkim szkoły i przedszkola, a także kluby ekologiczne, instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej, różne instytucje i organizacje społeczne. Ta społeczna akcja dofinansowywana była i jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podstawowe cele akcji to:

•    wzbogacenie w zieleń krajobrazu terenu województwa śląskiego
•    poprawa estetyki terenu placówek oświatowo - wychowawczych
•    tworzenie kolekcji podstawowych gatunków drzew i krzewów
•    wzbogacenie różnorodności biologicznej aglomeracji miejskich
•    wzrost świadomości środowiskowej
•    rozbudzenie odpowiedzialności i troski za środowisko wokół nas
•    budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą

 

 

 

Box zaproszenie do VI edycji