Centrum Edukacji Ekologicznej

logo centrum edukacji ekologicznej

Malowniczo położona, spokojna miejscowość Stobierna dzięki swoim wyjątkowym walorom naturalnym stała się miejscem utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej. Swoja działalność rozpoczęło w 2011 roku od początku stając się innowacyjnym ośrodkiem edukacyjnym.

Projekt pod nazwą Dębicki model ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej został objęty dofinansowaniem w ramach środków RPO WP 2007-2013. Ochronę środowiska biologicznego i krajobrazowego pojmować należy jako spójną całość, z której nie można wyselekcjonować tylko jednego działania, dlatego też CEE bierze udział w możliwie jak największej liczbie działań proekologicznych prowadzonych na terenie gminy Dębica.

Wspólnie z partnerami Centrum prowadzi rozliczne akcje proekologiczne o charakterze edukacyjno-aktywizacyjnym. W szerokim wachlarzu działań Centrum Edukacji Ekologicznej szczególne miejsce zajmuje ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także tradycyjnych odmian drzew owocowych, krzewów, kwiatów i ziół, czego wyrazem jest założona w 2012 roku kolekcja tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Przy współpracy z pracownikiem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach udało się nasadzić 40 odmian drzew owocowych charakterystycznych dla terenu Podkarpacia.

http://www.cee.org.pl

EKOpotencjał

ekopotencjal 300x205Fundacja “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” została założona w 2013 roku w celu realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Tworzy ją grupa absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadająca doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, turystyce oraz gospodarce przestrzennej.

Wszystkich członków Fundacji łączy przekonanie, że przez edukację oraz interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do problemów środowiska, można znaleźć ich pozytywne rozwiązanie. Naszą misją jest przekazywanie wiedzy na temat m.in. prawidłowego gospodarowania odpadami oraz zagrożeń dla środowiska wynikających z nieodpowiedzialnej działalności człowieka.

Naszym celem jest także ukazanie “ekopotencjału” otaczającego nas środowiska, w związku z czym działalność Fundacji skupiona jest na inicjowaniu i wspieraniu działań społeczności lokalnych tworzących produkty oparte na potencjale przyrodniczym i lokalnych zasobach. Realizujemy również projekty dotyczące zagospodarowania różnego rodzaju terenów czy obiektów, które mają wpływ na poprawę jakości i poziomu życia na na obszarach gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko – wiejskich.

https://ekopotencjal.pl

OZEON

logo zl z n bEkologia, a w szczególności tematyka Odnawialnych Źródeł Energii jest w dalszym ciągu tematem zarówno mało powszechnym, ale i mało rozumianym w społeczeństwie. Odnawialne źródła energii najczęściej kojarzą się z wielkimi turbinami farm wiatrowych, które w Polsce nie zyskały wielu zwolenników i co bardzo ważne, jednoznacznie utożsamiane są z wysokimi nakładami inwestycyjnymi.

Takie postrzeganie OZE w naszym kraju skutecznie hamuje rozwój technologii. Aby to zmienić utworzono Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii. Fundacja od 2012 roku wspólnie z partnerami biznesowymi zmienia postrzeganie ekologii w Polsce.

FOWE jest wydawcą kwartalnika Magazyn OZEON, na łamach którego przystępnym językiem przedstawiane są najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ekologii w Polsce.

Wybrane inicjatywy, realizowane przez FOWE w ostatnich latach: - Nagrody za propagowanie oze (VII edycji), - Eko Certyfikaty (II edycje), - EKO FORUM (II edycje).

Recykling Rejs 2017

logoRecyklingRejsRecykling Rejs 2017 - Odzyskuj tworzywa sztuczne! To był już siódmy Recykling Rejs - zamykający siedmioletni program edukacyjny na rzecz czystości rzek, walki z ich zaśmieceniem i promocją recyklingu, podczas którego przemierzyliśmy ponad 5 tys. km szlaków wodnych.

Tym razem nurt edukacji poniósł nas w czerwcu z Wielkich Jezior Mazurskich do Warszawy przez: Jeziora: Mamry i Śniardwy, następnie rzekami Pisą, Narwią Bugiem i Wisłą.

W każdym porcie, marinie, na każdym brzegu zapraszaliśmy do wspólnych akcji sprzątania, ale przede wszystkim do nieśmiecenia! Organizatorzy: Dominik Dobrowolski - ekolog i podróżnik oraz Fundacja PlasticsEurope Polska.

www.recykling-rejs.pl

„Dzień BioRóżnorodności” w kamieniołomie Lipówka

lipowkaRekreacyjno-edukacyjna impreza plenerowa „Dzień BioRóżnorodności” mająca charakter rodzinnego pikniku zapewniła uczestnikom zabawę i udział w obszarach: popularno-naukowym oraz aktywności ruchowej.

Od zabawy na torze rowerowym po oglądanie skamieniałości sprzed tysięcy lat i zwiedzanie cementowni – takie atrakcje czekały na najmłodszych w kamieniołomie Lipówka w Rudnikach z okazji Dnia Dziecka. Każdy mały przyrodnik znalazł coś dla siebie wśród wystaw, pokazów i warsztatów prowadzonych przez naukowców: botaników, zoologów, paleontologów, geologów i chemików. Wszyscy chętni mieli możliwość wzięcia udziału w otwartym konkursie plastycznym pt.: „Flora i fauna w kruszywie” i stworzenia własnoręcznego dzieła z wykorzystaniem naturalnych materiałów.

Organizatorzy:

CEMEX Polska – Cementownia Rudniki

Gmina Rędziny

Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Społeczno – Ekologicznych „Przytulia”

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

www.cemex.pl

Kup Deskę - pomóż jeżom przetrwać zimę

kup deskeOgólnopolska akcja edukacyjna Fundacji Ekologicznej ARKA „KUP DESKĘ”. Podczas akcji uczniowie z warszawskich szkół podstawowych dowiedzą się jak pomagać jeżom i zbudują dla nich specjalne domki.

Partnerem strategicznym akcji są Lasy Państwowe. Kolejne etapy programu odbędą się w Bielsku-Białej, Krakowie, Katowicach i Opolu. Edukacja i schronienie dla jeży. W ramach akcji „KUP DESKĘ” Fundacja Ekologiczna ARKA chce budować domki dla jeży oraz pomagać miłośnikom tych zwierząt w opiece nad nimi. Dodatkowo będzie prowadzić edukację ekologiczną skierowaną do dzieci i młodzieży.

Szlakiem Ekologii

szlakiem ekologiiProjekt „Szlakiem ekologii” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie zachodniopomorskim oraz ich nauczycieli, odpowiedzialnych za przekazywanie wiedzy o środowisku i ekologii. Projekt korzysta z dorobku, doświadczeń i oferty istniejących w regionie ośrodków edukacji ekologicznej. Promuje ich działalność związaną z ochroną środowiska i prezentuje zrealizowane projekty ekologiczne.

W ramach projektu wydana została publikacja książkowa i płyta DVD, które będą stanowiły informator dla dzieci, a zarazem pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. Na ich podstawie nauczyciel i dzieci będą mogli zaplanować wycieczkę i zajęcia praktyczne w ramach edukacji ekologicznej w szkołach. Oprócz roli edukacyjnej, publikacja i płyta DVD będą służyły promocji samych ośrodków edukacji ekologicznej. Aby skutecznie zrealizować projekt, Polska Fundacja Ekologiczna przeprowadziła wstępne rozmowy na temat projektu z ośrodkami edukacji ekologicznej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu, deklarując jednocześnie współpracę merytoryczną.

Rower Pomaga

arkaAkcja "Rower Pomaga" jest częścią kampanii ekologicznej "Zadbaj o Klimat". W kampanii promujemy gospodarkę niskoemisyjną i zeroodpadową oraz niskoemisyjny transport rowerowy. Mówimy o wpływie konsumpcji na poziom indywidualnej emisyjności. Wskazujemy dobre praktyki we wdrażaniu polityki klimatycznej i korzyści, jakie z niej płyną.  Autorską akcję ROWER POMAGA Fundacja Ekologiczna ARKA realizowała po raz pierwszy w roku 2015.

Nasz pomysł okazał się ogromnym sukcesem. Przejechaliśmy ponad 120 000 rowerowych kilometrów. Ograniczyliśmy emisję CO2 o ponad 30 000 kg. W akcji aktywnie uczestniczyło ok. 3000 osób. Odbyło się ponad 50 lokalnych akcji i ukazało prawie 200 informacji w mediach. A przede wszystkim rozdajemy wymarzone rowery dzieciom z domów dziecka i świetlic środowiskowych w sumie 24 sztuki.

Wspólnie przejechaliśmy ponad 2 800 000 kilometrów i rozdaliśmy potrzebującym dzieciom 96 rowerów. Dziękujemy wszystkim za wielkie zaangażowanie i zapraszamy w 2018 roku.

 

Posadź swoje drzewko

silesiaAkcja "Posadź swoje drzewko" została zainicjowana w 1991 roku i do chwili obecnej koordynowana jest przez Fundację Ekologiczną "Silesia". W pierwszych latach jej trwania miała charakter planowanego nasadzenia drzew i krzewów wokół szkół, głównie w celu poprawy walorów estetycznych. Aktualnie jest akcją tworzenia różnego typu ogrodów. Biorą w niej udział przede wszystkim szkoły i przedszkola, a także kluby ekologiczne, instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej, różne instytucje i organizacje społeczne. Ta społeczna akcja dofinansowywana była i jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podstawowe cele akcji to:

•    wzbogacenie w zieleń krajobrazu terenu województwa śląskiego
•    poprawa estetyki terenu placówek oświatowo - wychowawczych
•    tworzenie kolekcji podstawowych gatunków drzew i krzewów
•    wzbogacenie różnorodności biologicznej aglomeracji miejskich
•    wzrost świadomości środowiskowej
•    rozbudzenie odpowiedzialności i troski za środowisko wokół nas
•    budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

oweOlimpiada Wiedzy Ekologicznej jest wiodącym wydarzeniem eko-edukacyjnyjnym w Polsce zarejestrowanym w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Organizowana od ponad 30 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów kolejnych roczników, adeptów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów oraz dydaktyków.Istniejemy już czwartą dekadę, a w naszych eliminacjach startowało do tej pory ponad 1.525.000 młodzieży. Ze szczególną satysfakcją należy podkreślić ,że uczestnictwo w naszej Olimpiadzie wymaga dużego samodzielnego nakładu pracy oraz zaangażowania uczniów  i zdolności łączenia teorii z praktyką.

Kochasz Polskę? Nie śmieć

kochasz polske nie smiecTo hasło kampanii ekologicznej realizowanej przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Głównym celem podejmowanych działań jest promocja czystej i uporządkowanej przestrzeni wspólnej. Organizatorzy odważnym spotem, odwołującym się do patriotyzmu lokalnego, chcą wywołać dyskusję i zmobilizować do działania.

Festiwal Filmów Ekologicznych

ekofilmXIV Ogólnopolski i X Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych „Ekofilm” jest przeglądem twórczości filmowej poświęconej problemom ekologii i ochrony środowiska. Festiwal odbywa się co dwa lata, został zainicjowany w maju 1989 roku. W 1994 roku nadano mu imię Macieja Łukowskiego, znanego twórcy filmów ekologicznych i przyrodniczych. Organizatorami Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego są: Burmistrz Nowogardu Robert Czapla oraz Nowogardzki Dom Kultury.

 

 

 

Box zaproszenie do VI edycji