CARREFOUR Polska

logo carrefour bez napisuCarrefour w Polsce realizuje wiele kompleksowych inicjatyw z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

STOP Marnotrawstwu

Carrefour wdrożył w swoich sklepach m.in. program „STOP Marnotrawstwu”, dzięki któremu wykorzystywane są innowacyjne systemy zmniejszane zużycie energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto, firma odpowiedzialnie gospodaruje odpadami BIO, przekazując je do lokalnych kompostowni. Carrefour Polska wprowadził także szereg rozwiązań mających na celu zredukowanie emisji CO2 do atmosfery, poprzez optymalizację załadunku samochodów i zmniejszenie liczby pustych przejazdów ze sklepów. Sieć przekazuje także produkty o krótkim terminie do spożycia Bankom Żywności i wielu lokalnym organizacjom, zajmującym się pomocą najuboższym.

Ochrona Bioróżnorodności

Jednym z trzech filarów polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour jest także ochrona bioróżnorodności. Działania w tym obszarze mają na celu ochronę zasobów przyrodniczych, a w konsekwencji zapewnienie dobrej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Carrefour podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie deforestacji i zwiększenie świadomości pracowników w tym obszarze. Sieć jest członkiem RSPO mającego na celu propagowanie odpowiedzialnego zarządzania uprawą palm oleistych oraz stosowania oleju palmowego pochodzącego ze sprawdzonych i certyfikowanych źródeł. Firma dba również o segregowanie i recycling odpadów drewnianych. Ponadto, w ramach akcji „Pszczele hotele” zlokalizowanych na dachach sklepów sieć pomaga w ochronie pszczół w środowisku miejskim oraz wzmacnia świadomość społeczną dotyczącą miejskiego pszczelarstwa. Warto dodać, że sieć podjęła również decyzję o całkowitym wycofaniu ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego do 2025 roku.

Jakość z Natury

Carrefour Carrefour Polska dąży do tego, aby właściwie komponować swoją ofertę i kontrolować jakość produktu w marce własnej na każdym etapie łańcucha dostaw, a także promuje zrównoważone praktyki produkcji. Przykładem takiego działania sieci jest również linia produktów „Jakość z Natury Carrefour” opracowana we współpracy z polskimi rolnikami, hodowcami i producentami z wykorzystaniem metod zrównoważonego rolnictwa. Produkty te można znaleźć na stale rozwijanej „Zdrowej Półce Carrefour”.

 

 

 

Box zaproszenie do VI edycji