3M Poland

3m ekoinspiracjaJako korporacja amerykańska od wielu lat wdrażamy projekty redukujące zanieczyszczenie środowiska (tak zwane projekty 3P) jak i promujemy idee zrównoważonego rozwoju. Szandarowym projektem 3M w zakresie zrównoważonego rozwoju jest realizowany z sukcesem od 1975 r. globalny program 3P (Pollution Prevention Pays / Zapobieganie Zanieczyszczeniom Się opłaca). Jego celem jest wyeliminowanie zanieczyszczeń u źródła ich wytwarzania poprzez przeformułowanie i modyfikację procesów, przeprojektowanie urządzeń lub odzysk i ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych. Dzięki programowi 3P od 1975 roku 3M zaoszczędziła globalnie około 1,9 miliarda dolarów i zapobiegła emisji prawie 1,9 miliona ton zanieczyszczeń. W Polsce 3M zaoszczędziła ponad 22 miliony dolarów i zapobiegło emisji ponad 5 tysięcy ton zanieczyszczeń.

 

 

 

Box zaproszenie do VI edycji